Velkommen til Kjell Stapnes Johnsens hjemmeside Terapi

Psykoterapi

 

Trenger du hjelp til å håndtere hverdagen, eller oppnå personlige mål?

 

Jeg er utdannet spesialsykepleier i psykiatri - og har arbeidet i psykiatrisk poliklinikk i 15 år.

 

Har videreutdanning i Kunst- og utrykksterapi, kognitiv terapi og mentaliseringsbasert terapi.

 

Jeg benytter meg av både Kunst- og utrykksterapeutiske- og kognitive teknikker, avhengig av tema.

 

Ta kontakt på tlf. 92 835 836 for ytterligere informasjon.